Nasze usługi

Jak możemy Ci pomóc?

t

Psychoterapia indywidualna

Oferujemy psychoterapię indywidualną osób dorosłych, nastolatków (od 15 r.ż) opartą na podejściu Gestalt.

s

Psychoterapia par

Psychoterapia par w nurcie Gestalt to dynamiczny proces, który skupia się na interakcji i wzajemnych relacjach między partnerami.

t

Warsztaty rozwojowe

Dostępne wkrótce.

s

Psychotherapy in English

Our therapists have extensive experience in working with clients with diverse needs and challenges, and are prepared to provide you with professional support in a comfortable and supportive atmosphere.

Psychoterapia indywidualna na Żoliborzu - Warszawa

W naszym Centrum Psychoterapii i Rozwoju Empatical oferujemy psychoterapię indywidualną osób dorosłych, nastolatków (od 15 r.ż) opartą na podejściu Gestalt. To wyjątkowe spotkanie dwóch osób – klienta i terapeuty – które ma na celu głęboką eksplorację i zrozumienie sposobu istnienia w świecie oraz interakcji z otoczeniem. 

Jesteśmy przekonani, że każdy, kto zgłasza się na psychoterapię, ma swoje unikalne powody, potrzeby i oczekiwania, dlatego też nasi specjaliści posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności, aby towarzyszyć w procesie zmiany i eksploracji siebie.

Jak wygląda terapia indywidualna w praktyce?

Pierwsza sesja psychoterapii Gestalt to zazwyczaj moment, w którym terapeuta i klient spotykają się po raz pierwszy, aby rozpocząć wspólną podróż w kierunku zrozumienia trudności. 

Pierwsza sesja psychoterapii  stanowi punkt wyjścia do głębszej eksploracji i pracy nad własnym rozwojem. Kluczowe jest budowanie zaufania i otwartej atmosfery, która umożliwi klientowi swobodne dzielenie się swoimi doświadczeniami.

W dalszej pracy stopniowo wnika się coraz głębiej, dążąc do zrozumienia sposobu w jaki klient istnieje w świecie i jak się z nim kontaktuje by umożliwić mu życie w zgodzie z autentycznym JA i jego potrzebami.

Oto kilka elementów, których możesz się spodziewać na początkowych konsultacjach terapeutycznych:

Nawiązanie relacji

Terapeuta i klient budują początkową relację, opartą na zaufaniu, szacunku i otwartości. Terapeuta stara się stworzyć atmosferę bezpieczeństwa, w której klient może swobodnie dzielić się swoimi myślami, uczuciami i doświadczeniami.

Eksploracja potrzeb i celów

Terapeuta zachęca klienta do wyrażenia swoich oczekiwań, potrzeb i celów związanych z terapią. Ważne jest, aby klient czuł się usłyszany i zrozumiany, a terapeuta był gotowy odpowiednio zareagować na te potrzeby. Jeśli jeszcze nie wiesz jakie są Twoje cele, nie obawiaj się, możesz je ustalić we współpracy z terapeutą.

Identyfikacja trudności

Podczas pierwszych sesji konsultacyjnych terapeuta może prowadzić rozmowę w taki sposób, aby lepiej zrozumieć główne problemy i trudności, z którymi klient się boryka. Ważne jest, aby klient mógł sprecyzować, co przyniosło go do terapii i jakie są jego główne cele.

Podsumowanie i planowanie

Na zakończenie pierwszej sesji terapeuta i klient mogą podsumować dotychczasową rozmowę, wyrazić swoje odczucia i zastanowić się nad planem dalszej pracy. To również czas na ustalenie terminu kolejnej sesji i omówienie praktycznych kwestii związanych z terapią.

Psychoterapia par

Psychoterapia par w nurcie Gestalt to dynamiczny proces, który skupia się na interakcji i wzajemnych relacjach między partnerami. Jest to forma terapii, która stawia duży nacisk na doświadczenie tu i teraz, zachęcając partnerów do głębokiego zrozumienia własnych uczuć, potrzeb i sposobów komunikacji w relacji.

W terapii Gestalt dla par, każde spotkanie koncentruje się na tym, co aktualnie dzieje się między partnerami. Terapeuta zachęca do eksploracji konkretnych sytuacji i interakcji, które mogą być źródłem konfliktów, nieporozumień lub wzajemnej niezrozumiałości. Poprzez eksperymentowanie z różnymi sposobami komunikacji, terapeuta pomaga partnerom zwiększyć świadomość własnych wzorców zachowań oraz ich wpływu na relację.

W terapii Gestalt dla par, terapeuta pełni rolę neutralnego mediatora, który wspiera obie strony w budowaniu głębszego zrozumienia siebie nawzajem. Poprzez rozwijanie umiejętności empatii i akceptacji, terapia Gestalt dla par umożliwia parom odkrycie nowych sposobów komunikacji i współpracy, co prowadzi do budowania bardziej satysfakcjonujących i autentycznych relacji.

k
Kluczowym elementem terapii Gestalt dla par jest także praca nad integracją ciałem i emocjami. Poprzez eksperymenty z ruchem, gestami i wyobraźnią, partnerzy mają szansę doświadczyć i wyrazić swoje uczucia w sposób bezpośredni i autentyczny, co sprzyja głębszemu zrozumieniu siebie i swojego partnera.

Terapia Gestalt dla par jest skuteczną formą wsparcia dla par doświadczających trudności w relacji, konfliktów czy braku zrozumienia. Poprzez stawianie na pierwszym planie doświadczeń i interakcji partnerów, terapia Gestalt dla par otwiera drzwi do głębszego zrozumienia siebie i partnera, co prowadzi do budowy zdrowszych i bardziej satysfakcjonujących relacji.