Empatical

Nasz zespół

Psychoterapeutka Gestalt

Psychoterapeutka Gestalt

Psychoterapeutka Gestalt

Psychoterapeutka Gestalt

Psychoterapeutka CBT z elementami ACT i Terapii Schematu

Psychoterapeutka Integracyjna

Psycholog, psycholog dzieci i młodzieży