Centrum Psychoterapii Empatical

Witaj w Empatical. Jesteśmy tu dla Ciebie. Twoje zdrowie psychiczne jest priorytetem.

Co daje psychoterapia? W jakich sytuacjach możesz
liczyć na nasze wsparcie?

 Trudności emocjonalnych, takich jak depresja, lęk, stres, czy też utrata (psychoterapia przy depresji).

 Problemy międzyludzkie, konfliktów w relacjach czy też trudności w komunikacji.

 Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi.

 Poczucie bezsilności, braku sensu oraz trudności z wyrażaniem emocji. 

 Problemy z kontrolą emocji, takich jak: skłonność do agresji, wybuchowość lub nadmierna konfliktowość.

 Brak satysfakcji z życia oraz poczucia braku energii.

 Trauma wynikająca m.in. z trudnych życiowych wydarzeń, pozostawiających urazy i konsekwencje psychiczne.

 Trudności w określaniu granic osobistych oraz krytycznego podejścia do samego siebie.

 Nadmierne obciążenie psychiczne czy oznaki wypalenia zawodowego.

 Zaburzenia snu,  uzależnienia od różnych substancji, zaburzenia jedzenia.

 Zmiany życiowe i kryzysów – ich wpływ na codzienne funkcjonowanie i wykonywanie najprostszych czynności.

 Samotność, lęk oraz brak pewności siebie.

 Rezygnacja z własnych potrzeb i nadmierne zaangażowanie się w potrzeby innych osób.

Psychoterapia indywidualna może pomóc Ci również wtedy, gdy:

 dążysz do lepszego zrozumienia siebie, własnych myśli, uczuć i zachowań.

 chcesz pracować nad rozwojem osobistym, odkrywaniem własnych celów, wartości i potencjału.

Znalezienie wsparcia psychoterapeutycznego może pomóc w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami. Psychoterapia pomoże również w dążeniu do zdrowszego i bardziej satysfakcjonującego życia.

Nasze usługi

Jak możemy Ci pomóc?

t

Psychoterapia indywidualna

Oferujemy psychoterapię indywidualną osób dorosłych, nastolatków (od 15 r.ż) opartą na podejściu Gestalt.

s

Psychoterapia par

Psychoterapia par w nurcie Gestalt to dynamiczny proces, który skupia się na interakcji i wzajemnych relacjach między partnerami.

t

Warsztaty rozwojowe

Dostępne wkrótce.

s

Psychotherapy in English

Our therapists have extensive experience in working with clients with diverse needs and challenges, and are prepared to provide you with professional support in a comfortable and supportive atmosphere.

Spotkanie

Psychoterapia - umów się na wizytę

Kontakt

Napisz do nas wiadomość

Wiemy, że pierwszy kontakt bywa trudny, ale pamiętaj - każdą wiadomość od Ciebie przeczytamy z radością.